Nagrody i wyróżnienia Wydziału Nauk Biologicznych PAN

W piątek 23 listopada 2007 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w pok. 2603 (XXVI piętro) o godz. 11.00 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom nagród i wyróżnień Wydziału Nauk Biologicznych PAN za rok 2007.

LAUREACI

Nagroda:

dla zespołu z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie:

Prof. dr hab. Ewa Sikora, dr Katarzyna Piwocka, dr Adriana Magalska, dr Grażyna Mosieniak, dr Agnieszka Brzezińska, dr Anna Bielak-Żmijewska, mgr Kamila Wolanin, mgr Małgorzata Śliwińska

za cykl prac pt. „Molekularne mechanizmy starzenia i śmierci komórek”


Wyróżnienie:

dla zespołu z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie:

Mgr inż. Wojciech Brutkowski, prof. dr hab. Jerzy Duszyński, mgr inż. Rafał Kozieł, dr Joanna Szczepanowska, dr Mariusz R. Więckowski, doc. dr hab. Krzysztof Zabłocki

za cykl prac pt. „Rola mitochondriów w regulacji metabolizmu komórek prawidłowych i patologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem homeostazy wapniowej i procesu apoptozy”