XLVII Warsztaty Biologii Ewolucyjnej

Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają w sobotę, 14 marca 2009 r. na Warsztaty Biologii Ewolucyjnej.
Wykłady i dyskusje odbędą się w budynku Wydziału Biologii UW ul. Miecznikowa 1.
Początek Warsztatów o godz. 10.30.


Program