48 Warsztaty Biologii Ewolucyjnej udziałem prof. Francisco J. Ayali

Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN oraz Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego przy udziale Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają w sobotę, 16 maja 2009 r. na kolejne Warsztaty Biologii Ewolucyjnej, w których udział weźmie profesor Francisco J. Ayala.Program na stronie http://www.kbet.pan.pl/

W przerwie Warsztatów (13:10-14:40) promocja polskiego wydania książki Prof. Ayali "Darwin's Gift to Science and Religion".

Wykłady i dyskusje odbędą się w budynku Wydziału Biologii UW ul. Miecznikowa 1.
Początek Warsztatów o godz. 10.30.

Program