Przekształcenie MCE PAN

Zgodnie z Decyzjami Prezesa Polskiej Akademii Nauk nr 5/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku oraz nr 17/2008 z dnia 5 czerwca 2008 roku, Międzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii rozpocznie działalność z dniem 1 sierpnia 2008 roku.