Komitety Narodowe przy Wydziale II Nauk Biologicznych i Rolniczych 2011-2014

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMB)

Komitet Biochemii i Biofizyki pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Biochemii i Biologii Molekularnej (International Union of Biochemistry and Molecular Biology IUBMB).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska,

Wydział Biologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza,

ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,

e-mail: zofszwey@amu.edu.pl, tel. 61/829-57-66

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (IUPAB)

Komitet Biochemii i Biofizyki pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Biofizyki Czystej i Stosowanej (International Union for Pure and Applied Biophysics IUPAB).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Grzegorz Bartosz,

Katedra Biofizyki Molekularnej, Uniwersytet Łódzki,

ul. Pomorska 141/143, 90-237 Łódź,

e-mail: gbartosz@biol.uni.lodz.pl, grzegorz.bartosz@gmail.com, tel. 42/635-44-76

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (EFB)

Komitet Biotechnologii pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Federacją Biotechnologii (European Federation of Biotechnology EFB).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Tomasz Twardowski,

Zespół Biosyntezy Białka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN,

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań,

e-mail: twardows@ibch.poznan.pl, tel. 61/852-85-03 w. 133, 134

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB)

Komitet Biotechnologii pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology ICGEB).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz,

Instytut Biochemii Technicznej, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka,

ul. B. Stefanowskiego 4/10, 90-924 Łódź,

e-mail: markoz1@autograf.pl, tel. 42/631-34-03

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym (IPS)

Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Torfowym (International Peat Society IPS).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Lech Szajdak,

Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN,

ul. Bukowska 19, 60-809 Poznań,

e-mail: szajlech@man.poznan.pl, tel. 61/847-56-01, wew. 26

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (IUFRO)

Komitet Nauk Leśnych PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations IUFRO).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Władysław Chałupka, Instytut Dendrologii PAN,

ul. Parkowa 5, 62-035 Kórnik,

e-mail: wrchal@man.poznan.pl, tel. 61/817-00-33

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (ISHS)

Komitet Nauk Ogrodniczych PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Nauk Ogrodniczych (International Society for Horticultural Science ISHS).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Marian Saniewski, Instytut Ogrodnictwa,

ul. Pomologiczna 18, 96-100 Skierniewice,

e-mail: msaniew@insad.pl, tel. 46/834-53-68

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii (IUFoST)

Komitet Nauk o Żywności PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Żywności i jej Technologii (International Union of Food Science and Technology IUFoST).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Mariusz Piskuła, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie,

ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn,

e-mail: m.piskula@pan.olsztyn.pl, tel. 89/523-46-06

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (IUCN)

Komitet Ochrony Przyrody PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Ochrony Przyrody (International Union for Conservation of Nature IUCN).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, prof. dr hab. Ewa Symonides i prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć.

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,

al. A. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków,

e-mail: glowacinski@iop.krakow.pl, tel. 12/370-35-33

 

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Komisją Techniki Rolniczej (CIGR)

Komitet Techniki Rolniczej PAN pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Komisją Techniki Rolniczej (International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering CIGR).

Wykonawca zadań – prof. dr hab. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy,

ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań,

e-mail: weres@up.poznan.pl, tel. 61/848-71-58.