Sesja Plenarna Wydziału Nauk Biologicznych PAN

W dniu 29 października 2008 roku w Pałacu Staszica, w Warszawie odbyła się Sesja Plenarna Wydziału Nauk Biologicznych PAN. W sesji uczestniczyli członkowie Wydziału oraz zaproszeni goście. Sesję prowadził prof. Andrzej B. Legocki, przewodniczący Wydziału Nauk Biologicznych PAN.

W czasie sesji wykład pt. „Wielki świat małych RNA” wygłosił prof. Witold Filipowicz, członek zagraniczny PAN, pracujący w Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research w Bazylei, w Szwajcarii.
Dyskutowano również o bieżących sprawach Wydziału i Akademii, przede wszystkim o stanie prac dotyczących opiniowania pakietu ustaw reformujących system nauki w Polsce oraz o stanowisku PAN na temat projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

Uchwałą tej sesji Wydział Nauk Biologicznych PAN przyznał nagrody i wyróżnienia naukowe w 2008 roku. Są to:

Nagroda indywidualna dla doc. dr hab. Jarosława Stolarskiego z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN, za wybitne odkrycie badawcze opublikowane w pracy pt: “A Cretaceous scleractinian coral with a calcitic skeleton”.
Stolarski J, Meibom A, Przenioslo R, Mazur M.
Science. 2007 Oct 5;318(5847):92-4.

Wyróżnienie dla zespołu z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w składzie:
prof. dr hab. Jacek Goszczyński
dr Małgorzata Pilot
dr Maciej Posłuszny
dr Barbara Gralak
za cykl publikacji pt: „Ekologia dwóch sympatrycznych gatunków kun”.

Wyróżnienie dla zespołu z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
prof. dr hab. Piotr Stępień
prof. dr hab. Ewa Bartnik
dr Paweł Golik
dr Aleksandra Dmochowska
za cykl 15 publikacji dotyczących biologii molekularnej mitochondriów, o łącznym IF 55.

Wyróżnienie dla zespołu z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie:
prof. dr hab. Bożena Kamińska
dr Aleksandra Wesołowska
dr Marcin Śliwa
dr Małgorzata Zawadzka
dr Agata Żupańska
mgr Konrad Gabrusewicz
mgr Aneta Kwiatkowska
dr Iwona Ciechomska
dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska
mgr Kinga Szydłowska
mgr Alicja Adach
dr Magdalena Dziembowska
za cykl prac pt. ”Molekularne mechanizmy regulacji inwazyjności i żywotności komórek nowotworowych”.

Wyróżnienie dla doc. dr hab. Haliny Bednarek-Ochyra z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN za publikację pt. “A taxonomic monograph of the moos genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)”, Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków 2006.

Uroczystość wręczenia dyplomów osobom nagrodzonym i wyróżnionym planowana jest w połowie grudnia br.