Nagrody Wydziału II Nauk Biologicznych PAN

17 grudnia 2008 r. w siedzibie Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień naukowych Wydziału II Nauk Biologicznych PAN.


dsc_0026.jpg
NAGRODĘ INDYWIDUALNĄ uzyskał doc. dr hab. Jarosław Stolarski z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN za wybitne odkrycie badawcze opublikowane w pracy pt: „A Cretaceous scleractinian coral with a calcitic skeleton”. Stolarski J, Meibom A, Przenioslo R, Mazur M. Science. 2007 Oct 5;318(5847):92-4.

dsc_0033.jpg

dsc_0102.jpgWYRÓŻNIENIA przyznano:


zespołowi z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w składzie:
Prof. dr hab. Jacek Goszczyński, dr Małgorzata Pilot, dr Maciej Posłuszny, dr Barbara Gralak - za cykl publikacji pt. „Ekologia dwóch sympatrycznych gatunków kun”;

dsc_0149.jpg

dsc_0116.jpgzespołowi z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego w składzie:
Prof. dr hab. Piotr Stępień, prof. dr hab. Ewa Bartnik, dr Paweł Golik, dr Aleksandra Dmochowska - za cykl 15 publikacji dotyczących biologii molekularnej mitochondriów, o łącznym IF 55;

dsc_0045.jpg

dsc_0119.jpgzespołowi z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie:
Prof. dr hab. Bożena Kamińska, dr Aleksandra Wesołowska, dr Marcin Śliwa, dr Małgorzata Zawadzka, dr Agata Żupańska, mgr Konrad Gabrusiewicz, mgr Aneta Kwiatkowska, dr Iwona Ciechomska, dr Aleksandra Ellert-Miklaszewska, mgr Kinga Szydłowska, mgr Alicja Adach, dr Magdalena Dziembowska - za cykl prac pt. „Molekularne mechanizmy regulacji inwazyjności i żywotności komórek nowotworowych”

dsc_0052.jpg

dsc_0123.jpg

dsc_0060.jpg

dsc_0064.jpg

dsc_0063.jpgdoc. dr hab. Halinie Bednarek-Ochyra z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN
za publikację pt. „A taxonomic monograph of the moos genus Codriophorus P. Beauv. (Grimmiaceae)”. Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków 2006.

dsc_0070.jpg

dsc_0128.jpgInformacje o pracach nagrodzonych osóbfoto: M. Mlekicki