Postępy Nauk Rolniczych 1/2010Publikacja do pobrania


Spis treści

 • A. Grzywacz, E. Pierzgalski — Tomasz J. Brandyk (1951–2009)
 • Z. Starck — Wpływ warunków stresowych na koordynację produkcji i dystrybucji fotoasymilatów
 • I. Pawłowicz — Udział akwaporyn w transporcie wody u roślin
 • M. Rataj-Guranowska — Charakterystyka grup zgodności wegetatywnej
 • u Verticillium dahliae
 • B. Komorowska — Wirus jamkowatości pnia jabłoni (ASPV) – występowanie, wykrywanie i charakterystyka molekularna
 • R. Weber — Wpływ okresu stosowania systemów bezpłużnych na właściwości gleby
 • J. Buliński,  S. Gach, M. Maciejewski — Jakościowe i energetyczne
 • aspekty pracy maszyn uprawowych
 • S. Gach, P. Kowalski — Technologiczne i techniczne aspekty zbioru roślin kukurydzy na kiszonkę
 • S. Gach, P. Kowalski — Technologiczne i metodyczne aspekty składowania, ugniatania i zakiszania sieczki z kukurydzy
 • L. Sas Paszt, E. Malusà, Z. Grzyb, E. Rozpara, P. Wawrzyńczak, K.P. Rutkowski, K. Zmarlicki, B. Michalczuk, B. Podlaska, D. Nowak — Środowiskowe i zdrowotne znaczenie ekologicznej produkcji owoców
 • P. Olejarski — Rozwój i doskonalenie fizycznych metod wykrywania owadów – szkodników przechowywanych zbóż
 • P. Olejarski — Rozwój i doskonalenie chemicznych metod wykrywania owadów – szkodników przechowywanych zbóż
Kronika

 • Profesor Norman Ernest Borlaug, członek zagraniczny PAN (1914–2009) — J. Zimny
 • Nagrody naukowe Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN w 2009 roku — A. Horubała


Contents

 •  A. Grzywacz, E. Pierzgalski—In Commemoration of Professor Tomasz J. Brandyk Corresponding Member of the PAS (1951–2009)
 • Z. Starck — Effect of stress conditions on coordination of photosynthetic production and resources allocation
 • I. Pawłowicz — The role of aquaporins in water transport in plants
 • M. Rataj-Guranowska — Characteristics of vegetative compatibility in Verticillium dahliae
 • B. Komorowska — Apple stem pitting virus – occurrence, detection and molecular characteristics
 • R. Weber — Soil properties as affected by duration of using no-tillage systems
 • J. Buliński,  S. Gach, M. Maciejewski — Energetic and qualitative aspects of the operation of tillage machines
 • S. Gach, P. Kowalski — Technological and technical aspects of maize crop harvesting for silage
 • S. Gach, P. Kowalski — Technological and methodological aspects of storage, compacting and ensiling of chopped maize plants
 • L. Sas Paszt, E. Malusà, Z. Grzyb, E. Rozpara, P. Wawrzyńczak, K.P. Rutkowski, K. Zmarlicki, B. Michalczuk, B. Podlaska, D. Nowak — Environmental and health-related importance of organic fruit production
 • P. Olejarski — Development and improvement of the physical methods for detection insect pest in stored cereal grain
 • P. Olejarski — Development and improvement of the chemical methods for detection of insect pest in stored cereal grain
Chronicle
 • In Commemoration of Professor Norman Borlaug – Foreign Member of the PAS 1914–2009 — J. Zimny
 • Scientific awards granted in 2009 by Division V – Agricultural, Forestry and Veterinary Sciences, Polish Academy of Sciences — A. Horubała