Ogłoszenie

Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie 00-901 przy Placu Defilad 1 zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na renowację mebli stylowych wg zał. wykazu.

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers FY2015 Długoterminowe stypendia badawcze JSPS

Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS) wystąpiło do PAN z propozycją skierowania do Japonii młodych uczonych na fundowane przez JSPS długoterminowe stypendia badawcze – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2015.
Oferta dotyczy naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2009 r. (o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach JSPS Postdoctoral Fellowship Program).
Kandydaci ubiegający się o JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2015 powinni planować rozpoczęcie pobytu w Japonii w okresie od 1 października do 30 listopada 2015 roku.
Jednym z warunków akceptacji pobytu badawczego w Japonii jest tzw. ‘nominacja ‘ Polskiej Akademii Nauk. W związku z tym zgłoszenia prosimy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą PAN w terminie do 13 kwietnia 2015 roku. Dokumentacja powinna zawierać: wypełnione formularze (dostępne na stronie http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html), list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty, list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego/przełożonego kandydata, kopię dyplomu doktorskiego (wszystkie dokumenty w języku angielskim) oraz pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na ww. stypendium (dokument w języku polskim).

Information Sheet

FORMAT 2 - Postdoc

Otwarcie Przedstawicielstwa „Polska Akademia Nauk” w Kijowie

W dniu 5 grudnia 2014 odbyły się uroczystości związane z otwarciem Przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie. W imprezach, które miały miejsce w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, w siedzibie Przedstawicielstwa i Ambasadzie wzięło łącznie udział blisko 70 przedstawicieli nauki, rządu, dyplomacji i prasy obu krajów (wśród nich Ambasadorowie RP i UE na Ukrainie, ministrowie, prezesi akademii nauk, rektorzy wyższych uczelni).

Wizyta Prezesa PAN w Kijowie

W dniach 23 – 27 września 2015 r. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński przebywał w Kijowie. W trakcie wizyty wziął on udział w międzynarodowej konferencji „Ion channels trimming the brains”, na której wygłosił wykład pt. „Recent challenges and opportunities for the Polish Academy of Sciences”. Ponadto prof. J. Duszyński wziął udział w posiedzeniu rady programowej Przedstawicielstwa “Polska Akademia Nauk w Kijowie”, a także odbył rozmowy z kierownictwem Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz Ministrem Oświaty i Nauki Ukrainy, prof. Serhijem Kwitem.

Zmarł Prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski, Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN

Wydział Nauk Medycznych PAN z głębokim smutkiem żegna wybitnego polskiego uczonego Profesora dr. hab. Andrzeja W. Lipkowskiego, Dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, założyciela i kierownika Zakładu Neuroleptyków.
Profesor Andrzej W. Lipkowski jest znany w kraju i za granicą ze swoich znakomitych prac w dziedzinie neurochemii i farmakologii układu nerwowego, zwłaszcza farmakologii bólu.
Był laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród naukowych, w roku 2014 uzyskał prestiżową Nagrodę Prezesa Rady Ministrów.
 
Z Jego odejściem nauki biomedyczne poniosły niepowetowaną stratę.

Dr Iwona Ciechomska laureatką konkursu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki

Iwona Ciechomska-2NenckizmDr Iwona Ciechomska z Pracowni Neurobiologii Molekularnej została jedną z laureatek XIV edycji konkursu L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki organizowanego przy współpracy z Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dr Iwona Ciechomska otrzymała stypendium habilitacyjne na rok 2015.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w gronie finalistów konkursu "Popularyzator Nauki"

Z satysfakcją informujemy, że polityka informacyjna i popularyzatorska Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie została wyróżniona przez kapitułę konkursu "Popularyzator Nauki 2014", która umieściła Instytut w gronie 3 finalistów nominowanych do nagrody w kategorii "Instytucja Naukowa". Wśród dotychczasowych laureatów tej kategorii są m.in.: Centrum Nauki Kopernik.

GRANTY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI PRZYZNANE DLA INSTYTUTU NENCKIEGO

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 17 marca 2014 roku: Naukowcy z Instytutu Nenckiego uzyskali finansowanie na realizację 8 projektów badawczych w ramach konkursów OPUS7, PRELUDIUM7 i SONATA7.

Instytut Biochemii i Biofizyki PAN laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjności

IBB 2014 027 Nagroda20Inowacyjnosci 31 10 2014W dniu 27 października 2014 roku przedstawiciele Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w osobach: prof. Włodzimierz Zagórski-Ostoja, prof. Agnieszka Sirko, prof. Jacek Bardowski, dr Robert Gromadka, mgr Norbert Odolczyk odebrali Polską Nagrodę Innowacyjności oraz symboliczną statuetkę podczas uroczystych obrad II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Katowicach.

Współpraca Instytutu Nenckiego z Instytutem Przemysłu Organicznego

W dniu 18 lipca 2014 r. dyrektor Instytutu Nenckiego PAN (IBD), Prof. dr hab. Adam Szewczyk i dr Przemysław Fochtman, Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego, Oddział w Pszczynie (IPO) podpisali Umowę o Współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz działalności dydaktycznej.

Festiwal Nauki w Mikołajkach

plakat-small4Dnia 19.09.2014 r. odbędzie się na Stacji Hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego w Mikołajkach Festiwal Nauki pt. TAJEMNICZY ŚWIAT WODNYCH STWORZEŃ.

Zatrudnienie w Centrum Badawczym PAN w Jabłonnie

Uprzejmie informujemy, że działania zmierzające do zgromadzenia kadry Centrum Badawczego PAN w Jabłonnie zostaną podjęte najwcześniej w czerwcu 2015 r.

Osoby zainteresowane mogą przesyłać CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail rekrutacja@imp.gda.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: "praca w CB PAN w Jabłonnie".

Ponadto informujemy, że w odpowiednim terminie ogłoszenia o pracy będą zamieszczone na stronie www Instytutu pod adresem: http://www.imp.gda.pl/oferty-pracy/

Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2014

Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej mają przyjemność zaprosić młodych naukowców do udziału w konkursie Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2014. Temat tegorocznego konkursu brzmi: applied mathematics.

NOWA STRONA WWW STACJI NAUKOWEJ W MIKOLAJKACH

ikonka stacjiZapraszamy na nową stronę stacji hydrobiologicznej Instytutu Nenckiego! Strona zawiera informacje o aktualnych wydarzeniach, pokojach gościnnych,  infrastrukturze laboratoryjnej oraz historii stacji. Działalność stacji można śledzić także w serwisach społecznościach FACEBOOK, TWITTER oraz YOUTUBE.

Komunikat o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym

Na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłoszony został komunikat  z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym. Komunikat został wydany po zakończeniu postępowań odwoławczych, wszczętych wnioskami jednostek naukowych o ponowne rozpatrzenie sprawy.

CENTRUM NEUROBIOLOGII INSTYTUTU NENCKIEGO FILM

cn-film-fotoW czerwcu 2014 została zakończona w Instytucie Nenckiego faza inwestycyjna projektu Centrum Neurobiologii (CN) w ramach projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), koordynowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. CePT jest projektem kluczowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

INSTYTUT NENCKIEGO SYGNATARIUSZEM „PAKTU DLA HORYZONTU 2020”

Program ramowy „Horyzont 2020" to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego siedmioletni budżet to prawie 80 mld EUR. Kluczowym zadaniem „Horyzontu 2020” jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Prof. Bożena Kamińska, członek konsorcjum EPTHERON, wśród laureatów konkursu STRATEGMED

kaminska1W konkursie „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED, konsorcjum EPTHERON (EPigenetic THerapies in ONcology) składające się z firmy Selvita oraz instytucji naukowych: Instytut Onkologii, Instytut Hematologii, Instytut Biologii Doświadczanej PAN im. M. Nenckiego, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Politechnika Wrocławska uzyskało finansowanie na badania dotyczące zaburzenia regulacji epigenetycznej w nowotworach człowieka i poszukiwania nowych leków.

Ogólnopolska Konferencja „Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów”

azaliearboretumW dniach od 30 czerwca - 4 lipca 2014 roku w ramach XLIII Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych
w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. „Różnorodność biologiczna Polski a Światowy Strategiczny Plan dla Bioróżnorodności 2011-2020 - nowe wyzwania i zadania dla ogrodów botanicznych oraz banków genów”. Konferencja ta organizowana jest z okazji Jubileuszu 40-lecia utworzenia Ogrodu Botanicznego PAN.

Spotkanie na stacji naukowej w Mikołajkach

zdjęcie1W dniu 14 lipca 2014 (sobota) odbyło się spotkanie dyrekcji Instytutu Nenckiego z przedstawicielami jednostek naukowych zainteresowanych kontynuacją współpracy naukowej na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NAGRODA KONORSKIEGO DLA PUBLIKACJI Z INSTYTUTU NENCKIEGO

nagroda-konorki-wwwKonorski Awards Committee, appointed by the Committee of Polish Academy of Neurobiology and the  Polish Neuroscience Society represented by prof. Leszek Kaczmarek, prof. Bartosz Karaszewski, prof. Urszula Sławińska, prof. Maria Stankiewicz, prof. Joanna Lewin-Kowalik, prof. Marian H. Lewandowski (Chairman) awarded the prize for the best publication Calcyclin binding protein and Siah-1 interacting protein in Alzheimer's disease pathology: neuronal localization and possible function, published in Neurobiology of Aging 34 (2013) 1380-1388 by authors: Urszula Wasik, Gabriela Schneider, Anna Mietelska-Porowska, Marcin Mazurkiewicz, Hanna Fabczak, Serge Weis, Claudia Zabke, Charles R. Harrington, Anna Filipek and Grazyna Niewiadomska.

Instytut Nenckiego w serwisie Slideshare

Instytut Nenckiego jest obecny na portalu Slideshare. Zamieszczane tam będą prezentacje dotyczące Instytutu. Skrót do portalu znajduje się na głównej stronie Instytutu Nenckiego. Instytut Nenckiego obecny jest także w serwisach społecznościowych: YouTube, Facebook i Twitter, Flickr i Pinterest.

logo-slideshare

18. PIKNIK NAUKOWY NAMIOT INSTYTUTU NENCKIEGO ODWIEDZIŁO 6000 GOŚCI

Dnia 31 maja 2014 r., pod hasłem TIME, odbył się na Stadionie Narodowym 18. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jak co roku ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy zaprezentowało pokazy z różnych dziedzin nauki.
Doktoranci Instytutu Nenckiego w namiocie A45 przedstawili dwa pokazy: MÓZG NA CZASIE i MAŁY CHEMIK DZIŚ I JUTRO - JAK SIĘ TERAZ ROBI MAGICZNE ELIKSIRY?

Wystawa Zwierzęta w obiektywie w Instytucie Nenckiego

189Dnia 2 czerwca 2014 r. w Sali Wystawowej Instytutu Nenckiego (Centrum Neurobiologii) odbędzie się wernisaż wystawy Zwierzęta w obiektywie, na której zaprezentowane zostaną najlepsze prace nadesłane na konkurs zorganizowany dla uczczenia XX-lecia Polskiego Towarzystwa Etologicznego.

Doktorat Moniki Kusio-Kobiałka wyróżniony Nagrodą Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i firmy Merck im. W. Drabikowskiego za najlepszą pracę doktorską za rok 2013

Monika 1 2Z przyjemnością informujemy, ze praca doktorska Moniki Kusio-Kobialka pod tytułem "Prożyciowe szlaki sygnałowe aktywowane przez onkogen BCR-ABL w komórkach przewlekłej białaczki szpikowej; rola ścieżki sygnałowej PERK-eIF2alpha; oraz acetylacji białka p53", wykonana pod opieką naukową dr hab. Katarzyny Piwockiej i promotorstwem prof. Ewy Sikory została wyróżniona Nagrodą im. W. Drabikowskiego za najlepszą pracę doktorską z biochemii za rok 2013.

„Nauka to wolność”

Polecamy uwadze ogłoszony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego plebiscyt „Nauka to wolność”, w którym wybierane są najważniejsze wynalazki lub wydarzenia ostatniego 25-lecia.
http://www.nauka.gov.pl/nauka-to-wolnosc/

Termin głosowania upływa 3 czerwca 2014 r. o godz. 24:00.
W tym plebiscycie wśród 25 kandydatów znaleźli się też nasi wydziałowi koledzy. Plebiscyt ten pokazuje jak dużym i silnym środowiskiem jesteśmy.

VIII Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych

W dniach 3-5 czerwca 2014 odbędzie się w Instytucie Nenckiego „VIII Spotkanie Użytkowników Mikroskopów Konfokalnych”. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników spotkania z obsługą i możliwościami systemów konfokalnych znajdujących się w Pracowni Obrazowania Struktury i Funkcji Tkankowych Centrum Neurobiologii IBD: mikroskop konfokalny LSM 780, wielofotonowy LSM 7 MP,
mikroskop z wirującym dyskiem Cell Observer SD, mikroskop elektronowy SIGMA 3 View, a także nowe mikroskopy firmy Zeiss: mikroskop typu SPIM (Single Plane Ilumination) – Lightsheet Z.1., mikroskop monoskopowy Axio Zoom.V16 oraz mikroskop konfokalny LSM 700.

Prof. Leszek Kaczmarek w plebiscycie "Nauka to wolność"

Leszek-KaczmarekZ okazji rocznicy odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło Plebiscyt „Nauka to wolność”, w którym wybrany zostanie najważniejszy wynalazek ostatniego 25-lecia. Wśród 25 nominowanych znalazł się prof. Leszek Kaczmarek z Instytutu Nenckiego. Kapituła Plebiscytu doceniła osiągnięcia naukowe prof. Kaczmarka w dziedzinie badań neurobiologicznych.

„W królestwie rododendronów” - kolejny koncert XIX Międzynarodowego Festiwalu "Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatach" w PAN Ogrodzie Botanicznym - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie

RododendronyPAN Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie zaprasza na koncerty XIX Międzynarodowego Festiwalu "Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatach”.
Kolejny koncert festiwalu - „W królestwie rododendronów" - 25 maja 2014, godz. 15.00 - zagra Ilia Domnins (Łotwa).  
Koncerty Festiwalu odbywają się na tarasie zabytkowego dworku Fangorów, w przepięknym naturalnym zielonym amfiteatrze z wiekowych dębów i lip.

Otwarcie Centrum Biotechnologii Molekularnej (CBM)

W poniedziałek 19 maja 2014 r. w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN nastąpiło otwarcie Centrum Biotechnologii Molekularnej (CBM). W uroczystości wziął udział Prezes PAN prof. Michał Kleiber, który dokonał otwarcia tej jednostki.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ma Noc Naukowców!

marie-curieInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN znalazł się w gronie czterech beneficjentów z Polski, którzy zorganizują tegoroczną i przyszłoroczną edycję projektu "Noc Naukowców" (Researchers' Night), finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Programu HORYZONT 2020.

Weronika Dębowska laureatką Programu START

Mgr Weronika Dębowska z Pracowni Neuroplastyczności Instytutu Nenckiego, kierowanej przez prof. Małgorzatę Kossut, została laureatką Programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Obrazowanie mitochondriów w Instytucie Nenckiego

Workshop "MITOCHONDRION2014 - MitoImaging", który odbędzie się 12 maja br. w Instytucie Nenckiego PAN, poświęcony będzie technikom obrazowania mitochondriów. Współorganizatorami spotkania są: Polska Sieć Mitochondrialna MitoNet.pl oraz Sekcja Bioenergetyki Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Wielki suksces kwartalnika Polish Journal of Food and Nutrition Sciences wydawanego przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

pjfns okladka 400Miło nam poinformować, że na podstawie pozytywnej oceny dokonanej przez Thomson Reuters kwartalnik Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - Polish Journal of Food and Nutrition Sciences uzyskał indeksację w Current Contents/Agriculture, Biology & Environmental Sciences, Journal Citation Reports and Science Citation Index Expanded. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences został powołany do życia przez Komitet Nauk o Żywności i Komitet Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności oraz Polskie Towarszystwo Nauk Żywieniowych i jest wydawany pod Honorowym Patronatem najwybitniejszych specjalistów w obszarze żywności i żywienia.

„Horyzont 2020” - jak zwiększyć poziom naszego sukcesu?

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie w ramach zebrania plenarnego Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN i punktu pt. „Horyzont 2020 - jak zwiększyć poziom naszego sukcesu”, odbyła się dyskusja dotycząca udziału polskich naukowców w tym programie.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2014 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku.

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2014 r.

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku.

Najczęstsze problemy medyczne wieku starszego w Polsce

W dniu 24 marca br. w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica – siedzibie PAN – odbyło się Otwarte Posiedzenie Komitetu Nauk Klinicznych przy Wydziale Nauk Medycznych PAN poświęcone „Najczęstszym problemom medycznym wieku starszego w Polsce”. Zgodnie z programem otwarcia posiedzenia dokonali: przewodniczący Komitetu Prof. dr hab. Henryk Skarżyński oraz wiceprzewodniczący Prof. dr hab. Michał Myśliwiec.

Zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN

W dniu 3 kwietnia 2014 r. odbyło się zebranie plenarne Wydziału Nauk Medycznych PAN, podczas którego prof. dr hab. Michał Witt z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu przedstawił referat na temat „Testy genetyczne – potrzeba regulacji prawnej”.

Prof. Jerzy Duszyński w Komitecie Polityki Naukowej

jduszynskiMinister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska powołała nowy skład Komitetu Polityki Naukowej. W gronie tym znajdują się reprezentanci różnych dziedzin nauki i życia społeczno-gospodarczego, tworzący grupę opiniodawczo-doradczą ministra.

Wiosenne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniach 9 i 10 kwietnia 2014 roku w Sali Konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie odbędą się: posiedzenie Rady Kuratorów (9 kwietnia, środa, godzina 13:00) i zebranie plenarne Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (10 kwietnia, czwartek, godzina 10:30).

W programie obu spotkań między innymi: sprawa okresowej oceny jednostek naukowych Wydziału: Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, Instytutu Biologii Ssaków PAN, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, PAN Zakładu Antropologii we Wrocławiu, PAN Zakładu  Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu oraz sprawozdanie z pracy Komisji ds. Oceny Komitetów Naukowych Wydziału II PAN.

Zmarł prof. dr hab. Wojciech Rowiński

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pracowników naukowych związanych z Polską Akademią Nauk z żalem przyjęły wiadomość o odejściu (14 marca 2014) wybitnego przedstawiciela nauk medycznych, prof. dr hab. n. med. Wojciecha Rowińskiego.

Prof. Mariusz Piskuła Osobowością Roku Warmii i Mazur 2013

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, otrzymał tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2013”, przyznawany przez Kapitułę Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.
Profesor został wyróżniony w kategorii nauka za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk rolniczych ze szczególnym uwzględnieniem zasług przy procesach technologicznych produkcji żywności, budowaniu relacji pomiędzy właściwościami składników żywności, a profilaktyką chorób dietozależnych oraz za działania promocyjne na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w wielu organizacjach, w tym w Polskiej Akademii Nauk i na arenie międzynarodowej.
Tytuł „Osobowość Roku Warmii  i Mazur” przyznawany jest od 1994 roku osobom spoza biznesu, które wyróżniły się na niwie kultury, nauki i działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania regionu.  
Wśród tegorocznych wyróżnionych znaleźli się także:

  • w kategorii przedsiębiorczość: Helena Rusiecka, dyrektora generalny Olsztyńskiej Szkoły Wyższej,
  • w kategorii medycyna: Mirosław Kulmaczewski, chirurg ortopeda z Elbląga,
  • w kategorii kultura: Alfons Kułakowski, artysta malarz spod Iławy.

Honorowy tytuł i statuetkę „Osobowości Roku” odebrał Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Serdecznie gratulujemy!

Instytut Nenckiego w serwisie PINTEREST

Instytut Nenckiego jest obecny na portalu społecznościowym PINTEREST. Zamieszczane tam będą informacje o aktywności Instytut w mediach, w trzech blokach tematycznych: internet, radio i telewizja. Skrót do portalu znajduje się na głównej stronie Instytutu Nenckiego.

Instytut Nenckiego obecny jest także w serwisach społecznościowychYouTube,Facebook iTwitter i Flickr.

Instytut Nenckiego w serwisie FLICKER

Flickr wordmark.svgInstytut Nenckiego jest obecny na portalu społecznościowym FLICKR. Zamieszczane tam będą zdjęcia ze spotkań naukowych organizowanych w Instytucie. Skrót do portalu znajduje się na głównej stronie Instytutu Nenckiego.
Instytut Nenckiego obecny jest także w serwisach społecznościowych YouTube, Facebook i Twitter.

Ocena projektu Bio-Imagine

logo-oficjalneW dniach 23-25 stycznia 2014 r. Instytut Nenckiego gościł dwóch ekspertów zewnętrznych, prof. Joaquina Guinea i dr Orfeu Floresa, wyznaczonych przez Komisję Europejską do oceny projektu BIO-IMAGINE.

Konkurs na wspólną nagrodę PAN i NANU

Zgodnie z Porozumieniem o nagrodach Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy za wybitne osiągnięcia naukowe w wyniku prowadzonych wspólnych badań naukowych przez uczonych obu krajów podpisanym w Kijowie w dniu 2 kwietnia 2013 roku oraz w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2014 roku, Prezes PAN ogłasza konkurs na wspólną nagrodę obu Akademii za najlepsze wyniki osiągnięte przez uczonych PAN i NANU podczas wspólnych badań.

Wspólne nagrody PAN i RAN

Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk na nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku prowadzonych przez uczonych Polski i Rosji badań naukowych. Równorzędnymi wspólnymi nagrodami PAN i RAN wyróżniono:

Krzysztof Turlejski i Anna Passini z Instytutu Nenckiego PAN w krajowej komisji etycznej

kturlejskiDnia 13 grudnia 2013 Pani Minister prof. Lena Kolarska-Bobińska mianowała członków Krajowej Komisji Etycznej kolejnej kadencji. Do 15-osobowego zespołu powołała m. in. dr Annę Passini (pierwsza kadencja) i prof. Krzysztofa Turlejskiego (druga kadencja) z Instytutu Nenckiego. Na swoim pierwszym zebraniu KKE wybrała na przewodniczącego Krzysztofa Turlejskiego, który był też przewodniczącym w czasie poprzedniej kadencji.

Polsko-Chińskie Seminarium „Nowoczesne technologie energetyczne”

W dniu 29 listopada z inicjatywy Polsko-Chińskiego Centrum Dialogu Uczonych i Inżynierów PAN odbyło się w Pałacu Staszica w Warszawie seminarium na temat nowych technologii w energetyce z udziałem chińskich i polskich uczonych i ekspertów. Tematyka seminarium obejmowała technologie czystowęglowe (gazyfikacja i upłynnianie podziemne węgla), produkcję energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, biomasa), a także modyfikację urządzeń i technologii w produkcji energii elektrycznej metodami konwencjonalnymi oraz planowane w Polsce i w Chinach wykorzystywanie gazu łupkowego. Gośćmi seminarium prowadzonego przez prof. Władysława Włosińskiego byli między innymi Wiceprezes Chińskiej Akademii Nauk Technicznych (Chinese Academy od Engineering) prof. Ke-Chang Xie i towarzysząca mu delegacja.

Delegacja Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu w PAN

W dniu 25 listopada 2013 r. Prezes PAN, prof. Michał Kleiber przyjął delegację Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu (NANA) z jej Prezydentem, prof. Akif Aga Mekhti oglu Alizadeh. Delegacji towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, p. Hassan Hassanow.

Delegacja Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu w PAN

W dniu 25 listopada 2013 r. Prezes PAN, prof. Michał Kleiber przyjął delegację Narodowej Akademii Nauk Azerbejdżanu (NANA) z jej Prezydentem, prof. Akif Aga Mekhti oglu Alizadeh. Delegacji towarzyszył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, p. Hassan Hassanow.

Wyróżnienia dla prof. Macieja Nałęcza

Dnia 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Centrum Neurobiologii Instytutu Nenckiego prof. Maciej Nałęcz (International Basic Sciences Program, SESAME Council UNESCO) wygłosił wykład p.t.: „The role of UNESCO for the scientific community and society at large”.

Prof. Andrzej K. Tarkowski laureatem nagrody FNP 2013

Prof. Andrzej K. Tarkowski, członek rzeczywisty PAN z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z czterech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku. Prof. Tarkowskiemu przyznano tę nagrodę za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków.
Nagrody FNP zostaną wręczone laureatom 4 grudnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.
http://www.fnp.org.pl/nagrody-fnp-2013-przyznane/

Prof. Andrzej K. Tarkowski, członek rzeczywisty PAN z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z czterech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2013 roku. Prof. Tarkowskiemu przyznano tę nagrodę za odkrycia wyjaśniające fundamentalne mechanizmy odpowiedzialne za wczesny rozwój zarodków ssaków.

Nagrody FNP zostaną wręczone laureatom 4 grudnia 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

http://www.fnp.org.pl/nagrody-fnp-2013-przyznane/

Walka o tegoroczny Złoty Medal Chemii

Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie przypomina tegorocznym licencjatom i inżynierom, że jeszcze do 18 października mogą zgłaszać swoje prace z chemii i jej pogranicza do rywalizacji o prestiżowy Złoty Medal Chemii. Jest o co walczyć: na zwycięzcę czeka m.in. 10 tys. złotych.

Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2013

Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej mają przyjemność zaprosić młodych naukowców do udziału w konkursie Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2013. Temat tegorocznego konkursu brzmi: agricultural sciences.

Zaproszenie Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na wystawę storczyków

Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie serdecznie zaprasza na jedną z największych wystaw storczyków w Polsce. Wystawa będzie eksponowana w Muzeum Przyrodniczym ISEZ PAN przy ulicy św. Sebastiana 9 w Krakowie w terminie od 15 do 24 marca 2013 r. Organizatorami wystawy są: Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Klub Orchidea Towarzystwa Ogrodniczego w Krakowie.

Nagroda PEN Clubu dla prof. Wiktorii Śliwowskiej

Prof. Wiktoria Śliwowska odebrała w poniedziałek w Warszawie Nagrodę PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich, przyznawaną za szeroko rozumianą twórczość eseistyczną - reportaż literacki, opowiadania i literacką eseistykę.

Druga edycja konkursu Famelab

Organizatorami konkursu są British Council Polska i Centrum Nauki Kopernik przy wsparciu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs skierowany jest do badaczy i badaczek którzy są związani z naukami ścisłymi.

Finansowanie grantów na badania podstawowe

Na podstawie ustaw z lat 2009 i 2010 powstały dwie agencje wykonawcze finansujące badania: o charakterze poznawczym - Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz badania aplikacyjne, wdrożeniowe - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Zamknięcie "Zeszytów Problemowych Postępów Nauk Rolniczych"

Tytuł wydawniczy „Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych” został przekazany przez Polską Akademię Nauk do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2012 r. na podstawie Umowy-Darowizny. Zeszyt 569 z roku 2011 jest ostatnim numerem wydanym przez Wydział Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi

Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału V Nauk Medycznych PAN ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi informuje, że zostało zakończone postępowanie konkursowe, w wyniku którego dyrektorem od 01.01.2013 r. na czteroletnią kadencję został Pan Prof. dr hab. n. biol. Jarosław Dziadek.

Listopadowe posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

Jesienne posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2012 roku, odbyło się 21 listopada 2012 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 72.
W programie poruszono między innymi sprawy: okresowej oceny jednostek naukowych w 2012 roku; oceny komitetów naukowych; przyznania nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w roku 2012 oraz sprawy dotyczące wyboru członków krajowych i zagranicznych w Wydziale.

Nagrody Naukowe Wydziału 2012

Komisja Nagród Naukowych Wydziału IV Nauk Technicznych PAN na posiedzeniu, które odbyło się 28 września 2012 roku wyłoniła sześcioro kandydatów do Nagród Naukowych Wydziału.18 października 2012 r. zebranie plenarne Wydziału IV Nauk Technicznych PAN przyjęło listę laureatów.

Drugie spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego Projektu BIO-IMAGINE

W dniach 8-9 października 2012 w Instytucie Nenckiego PAN odbyło się drugie spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego Projektu BIO-IMAGINE. W spotkaniu uczestniczyło miedzy innymi trzech członków Komitetu: prof. Rainer Pepperkok (EMBL), dr Gabor Lamm (EMBLEM) oraz prof. Jacek Kuźnicki (MIBMiK), a także Dyrektor Instytutu Nenckiego, Koordynator Projektu, prof. Adam Szewczyk.

Nagroda im. Jerzego Konorskiego za rok 2011 dla dr hab. Anny Nowickiej

Nagrodę im. Jerzego Konorskiego, przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego oraz Komitet Neurobiologii PAN za najlepszą pracę eksperymentalną opublikowaną w 2011 r., otrzymała dr hab. Anna Nowicka wraz ze współautorami artykułu: "Forgetting of emotional information is hard: an fMRI study of directed forgetting" - A. Nowicka, A. Marchewka, K. Jednoróg, P. Tacikowski, A. Brechmann; Cerebral Cortex, 2011, 21, 539-549.

Profesor Jerzy Duszyński został członkiem Academia Europaea

Profesor Jerzy Duszyński został członkiem Academia Europaea (AE), prestiżowej korporacji naukowców europejskich.Członkowie AE stawiają sobie za cel promowanie nauki i nauczania. W skład powstałej w 1988 roku AE wchodzi obecnie ponad 2000 czołowych europejskich przedstawicieli nastepujących obszarów nauki: fizyka, biologia, medycyna, matematyka, humanistyka, socjologia, psychologia, ekonomia i prawo.

Zwierzęta laboratoryjne: Dlaczego? - spotkanie dyskusyjne

W dniu 17 października 2012 r. odbyło się spotkanie i konferencja prasowa poświęcona problematyce badań na zwierzętach zorganizowana przez Wydział Nauk Medycznych PAN, Komitet Neurobiologii PAN i Radę Upowszechniania Nauki PAN. Opracowane zostało oświadczenie przedstawiające najważniejsze problemy oraz argumenty przemawiające za i przeciwko tego typu badaniom.

Via Regia - Szlak Wędrówki Gatunków - wystawa

W dniu 19 października 2012 roku w Muzeum Przyrodniczym Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Via Regia - Szlak Wędrówki Gatunków”. Wystawa jest zrealizowana przez Muzeum Przyrodnicze im. Senckenberga w Görlitz. Jest to wystawa wędrowna. W Polsce będzie prezentowana we współpracy z Miastem Zgorzelec, Komitetem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie.

Profesor Józef Horabik członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych

Profesor Józef Horabik, dyrektor Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, został członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych. Uroczystość wręczenia Dyplomu odbyła się podczas otwarcia Międzynarodowej Konferencji „Research Trends of Agrophysics in Conditions of Climate Change” poświęconej Jubileuszowi 80-lecia Agrofizycznego Instytutu Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych w St. Petersburgu, 20 września 2012 r.

Wrześniowe posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W dniu 25 września 2012 roku tuż przed rozpoczęciem posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego PAN, tj. o godz. 10.30 w sali wykładowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbędzie się krótkie posiedzenie Rady Kuratorów i zebranie plenarne Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN. W porządku obrad tych posiedzeń przewidziane jest zaopiniowanie przez Wydział Protokołu Końcowego wypracowanego przez Komisję ds. podziału PAN Centrum Badań Ekologicznych w Dziekanowie Leśnym, powołanej przez Prezesa PAN.

Materiały pokonferencyjne - Wierzba 2012 - biuletyn

Przekazujemy Państwu „Biuletyn”, czyli materiały z konferencji Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN pt.: „Upowszechnianie osiągnięć naukowych placówek Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN - wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie: co to jest wybitne osiągnięcie naukowe i jak powinno się takie osiągnięcia promować?”.

Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2012

Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej mają przyjemność zaprosić młodych naukowców do udziału w konkursie Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2012. Temat tegorocznego konkursu brzmi: medical sciences

VII Międzynarodowe Sympozjum Ekologii Łosia

Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży wspólnie z Komitetem Zoologii PAN, Uniwersytetem w Białymstoku, Białowieskim i Biebrzańskim Parkiem Narodowym organizują w Białowieży w dniach 6 - 10 sierpnia 2012 roku Międzynarodowe Sympozjum Łosiowe.

PAN Mazurskie Centrum Bioróżnorodności Zwierząt w Popielnie

Na posiedzeniu Kolegium Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w dniu 25 lipca 2012 r. podjęło decyzję o powołaniu jednostki PAN Mazurskie Centrum Bioróżnorodności Zwierząt w Popielnie poprzez przekształcenie dotychczasowej jednostki pomocniczej Akademii o nazwie PAN Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt. Ma to służyć lepszemu wykorzystaniu unikalnych walorów przyrodniczych oraz wykorzystaniu dotychczasowych efektów dorobku Stacji.

Sukces Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej - Kraina Żubra" realizowany w latach 2006-2010 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Białowieski Park Narodowy, Fundację Zielone Płuca Polski oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z 3 nadleśnictwami: Białowieżą, Browskiem i Hajnówką znalazł się wśród 13 najlepszych projektów, wyłonionych przez Komisję Europejską z ponad 200 projektów, których realizację rozpoczęto w okresie 2004-2006.

Od 2011 roku Polska jest reprezentowana w Międzyrządowej Radzie Międzynarodowego Programu Hydrologicznego IHP UNESCO

Podczas 36 Konferencji Generalnej UNESCO, która odbywała się pod koniec 2011 roku w Paryżu Polska została wybrana do Międzynarodowej Rady Międzynarodowego Programu Hydrologicznego IHP UNESCO a prof. dr hab. Maciej Zalewski, Dyrektor Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii w Łodzi został wybrany stałym przedstawicielem RP przy UNESCO do reprezentowania Polski w tej Radzie.

Drugie spotkanie partnerów sieci Euro-BioImaging Poland

Dnia 31 maja 2012 roku w siedzibie koordynatora Euro-BioImaging Poland, Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, odbyło się drugie spotkanie partnerów tego projektu z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.