Członkowie Komisji do spraw etyki w nauce

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DO SPRAW ETYKI W NAUCE KADENCJA 2015-2018 (stan na marzec 2016 r.) :

I. Przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce:
   Prof. dr hab. Andrzej Zoll

II. Zastępca Przewodniczącego Komisji do spraw etyki w nauce:
   Prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski

III. Członkowie:

Prof. dr hab. Osman Achmatowicz
Prof. dr hab. Andrzej Białynicki-Birula
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz
Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Luty  
Prof. dr hab. Piotr Węgleński
Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

 

 

CZŁONKOWIE KOMISJI DO SPRAW ETYKI W NAUCE KADENCJA 2015-2018
(stan zgodny z wyborem dokonanym w dniu 11 grudnia 2014 r.)

CZŁONKOWIE KOMISJI DO SPRAW ETYKI W NAUCE KADENCJA 2011-2014