Doskonałość naukowa

Dla naukowca zdobycie grantu ERC to jedno z najwyższych indywidualnych osiągnięć. W Polsce udało się to dotychczas zaledwie 21 razy. Polska Akademia Nauk we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce wspierać najlepszych polskich naukowców i zdecydowanie zwiększyć nasz udział w pozyskiwaniu tych prestiżowych grantów. W tym celu w Kancelarii PAN utworzono Biuro ds. Doskonałości Naukowej. Biuro zapewnia naukowcom wszechstronne wsparcie w przygotowaniu i realizacji grantów ERC. Wspiera potencjalnych aplikantów do grantów ERC nie tylko z Polskiej Akademii Nauk, ale z całej Polski. Pomoc Biura jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich naukowców z Polski.

 

Nasza misja

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC, jak również wspiera polskie jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata, jako instytucje goszczące granty ERC. We współpracy z zagranicznymi partnerami organizowane są warsztaty dla osób zainteresowanych ubieganiem się o granty. Kandydaci, którzy przeszli pierwszy etap w konkursach na „Starting grants” mogą liczyć na udział w próbnym panelu oraz pomoc w szlifowaniu prezentacji. Naukowców, którzy zdobędą grant, wspieramy w procesie przygotowania umowy, a następnie w realizacji i rozliczeniu grantu.

Czym są granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską niezależna agenda UE finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, zarządzana przez Scientific Council, w skład którego wchodzą wybitni europejscy naukowcy. W latach 2014-2020 Rada dysponuje budżetem ponad 13 mld EUR (w ramach programu Horyzont 2020) pozwalającym na wsparcie blisko 7000 grantów, w których udział weźmie ponad 40 000 naukowców.

Czytaj więcej