Reportaż dotyczący otrzymania przez astronoma prof. Grzegorza Pietrzyńskiego prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych

Nasza misja

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN oferuje naukowcom ze wszystkich polskich jednostek naukowych wszechstronną pomoc w przygotowaniu i realizacji projektów ERC, jak również wspiera polskie jednostki badawcze, które planują przyjęcie naukowców z całego świata, jako instytucje goszczące granty ERC. We współpracy z zagranicznymi partnerami organizowane są warsztaty dla osób zainteresowanych ubieganiem się o granty. Kandydaci, którzy przeszli pierwszy etap w konkursach na „Starting grants” mogą liczyć na udział w próbnym panelu oraz pomoc w szlifowaniu prezentacji. Naukowców, którzy zdobędą grant, wspieramy w procesie przygotowania umowy, a następnie w realizacji i rozliczeniu grantu.

Czym są granty ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych to utworzona w 2007 roku przez Komisję Europejską niezależna agenda UE finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej, zarządzana przez Scientific Council, w skład którego wchodzą wybitni europejscy naukowcy. W latach 2014-2020 Rada dysponuje budżetem ponad 13 mld EUR (w ramach programu Horyzont 2020) pozwalającym na wsparcie blisko 7000 grantów, w których udział weźmie ponad 40 000 naukowców.

Czytaj więcej