Działalność Komisji mająca na celu upowszechnianie standardów etyki i rzetelności badań naukowych

Wykład prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Górskiego, Przewodniczącego Komisji do Spraw Etyki w Nauce, pt. Etyka w nauce w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W celu propagowania w środowisku naukowym problematyki dotyczącej etyki w nauce prof. dr hab. n. med. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji do Spraw Etyki w Nauce wystąpił z wykładem, pt. Etyka w nauce w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  • 17 maja 2019 r. w Oddziale PAN we Wrocławiu;
  • 13 czerwca 2019 r. podczas spotkania z Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN w Warszawie;
  • 22 października 2019 r. w Oddziale PAN w Gdańsku;
  • 14 listopada 2019 r. w Oddziale PAN w Łodzi;
  • 20 listopada 2019 r. w Oddziale PAN w Poznaniu;
  • 21 listopada 2019 r. na posiedzeniu Wydziału Nauk Medycznych PAN w Warszawie;
  • 10 grudnia 2019 r. w Oddziale PAN w Krakowie.

Prezentacja z wykładu pt. Etyka w nauce w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Spotkanie Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Komisją do Spraw Etyki w Nauce

 W dniu 9 października 2019 r. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Komisją do Spraw Etyki w Nauce. Podczas spotkania członkowie obu gremiów sformułowali treść wspólnego stanowiska Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji do Spraw Etyki w Nauce w sprawie brutalizacji języka debaty publicznej (link).


.