Akty prawne

 

 1. Decyzja Nr 26/2016 Prezesa PAN z dnia 9 sierpnia 2016 roku ws. określenia zasad realizacji planu finansowego w jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk nieposiadających osobowości prawnej
 2. Decyzja Nr 10/2016 Prezesa PAN z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniającą decyzję w sprawie podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2016 w części 67 Polska Akademia Nauk
 3. Decyzja nr 2/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej i dla instytutów międzynarodowych oraz na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę
  wniosek o dotację podmiotową - zał. 1
  wniosek o dotację podmiotową - zał. 1a
  wniosek o dotację podmiotową - zał. 2
  załącznik do wniosku o dotację podmiotową - zał. 5
  załącznik do wniosku o dotację podmiotową - zał. 6
 4. Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach (23 grudnia 2015)
  • strona: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html
 5. Komunikat o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych (1 lipca 2016)
  • strona: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznawanych-za-publikacje-w-tych-czasopismach.html
  • strona: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-o-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych.html
 6. Ustawa o finansowaniu nauki
 7. Ustawa o finansach publicznych
 8. Ustawa prawo zamówień publicznych