Finansowanie

Każdego roku Polska Akademia Nauk finansuje liczne wizyty studyjne polskich badaczy za granicą oraz zagranicznych badaczy w Polsce.

Akademia współfinansuje także konferencje międzynarodowe organizowane w kraju przez należące do niej instytuty badawcze, a także wyjazdy na posiedzenia organów statutowych międzynarodowych organizacji naukowych. Ponadto, od 2017 r. Polska Akademia Nauk oferuje także stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt). Więcej informacji: www.piast.pan.pl

Współpraca międzynarodowa w liczbach:

♦ dofinansowanie kosztów mobilności ponad 900 naukowców rocznie
♦ reprezentowanie polskiej społeczności badawczej w ponad 68 organizacjach międzynarodowych
79 umów dwustronnych z partnerami z 44 krajów
♦ dofinansowanie około 30 konferencji międzynarodowych organizowanych w kraju rocznie
12 stypendystów Instytutu Studiów Zaawansowanych rocznie