Finansowanie opłat wpisowych za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line

W związku z brakiem możliwości realizacji programów mobilnościowych związanym z panującą pandemią COVID-19 Biuro Współpracy z Zagranicą PAN tymczasowo wprowadza możliwość starania się o sfinansowanie opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line, podczas których uczeni mają możliwość zaprezentowania swojej pracy naukowej i których wynikiem mogą być wspólne publikacje.

Adresaci:

Oferta skierowana jest do pracowników naukowych oraz doktorantów z jednostek Polskiej Akademii Nauk oraz do pracowników spoza PAN pod warunkiem, że współautorem prezentowanej pracy jest pracownik lub doktorant z jednostki naukowej PAN. Szczegółowe zasady ubiegania się o finansowanie opłaty wpisowej opisane są w „Procedurze finansowania opłaty wpisowej na konferencje on-line”.

Wysokość dofinansowania: do 150 EUR.

Termin składania wniosków wyłącznie w formie elektronicznej na adres bwz@pan.plw trybie ciągłym do odwołania.

Wszelkie pytania lub wątpliwości w powyższej sprawie prosimy kierować także na adres bwz@pan.pl