Finansowanie opłat wpisowych za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line

W związku z przywróceniem mobilności naukowców zawieszamy możliwość dofinansowania opłaty wpisowej za udział w konferencjach organizowanych w trybie on-line.