Dom Młodego Naukowca PAN

00-378 Warszawa, ul. S. Jaracza 12
tel. (48 22) 625-28-69