Długoterminowe stypendia badawcze JSPS

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers FY2017
Długoterminowe stypendia badawcze JSPS

Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS) wystąpiło do PAN z propozycją skierowania do Japonii młodych uczonych na fundowane przez JSPS długoterminowe stypendia badawcze – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2017.

Oferta dotyczy naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2011 r. (o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już z pobytu trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach JSPS Postdoctoral Fellowship Program).
Kandydaci ubiegający się o JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2017 powinni planować rozpoczęcie pobytu w Japonii w okresie od 1 października do 30 listopada 2017 roku.
Jednym z warunków akceptacji pobytu badawczego w Japonii jest tzw. ‘nominacja ‘ Polskiej Akademii Nauk.


W związku z tym zgłoszenia prosimy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą PAN w terminie do 24 kwietnia 2017 roku. Dokumentacja powinna zawierać: wypełnione formularze (dostępne na stronie http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html ), list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty, list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego/przełożonego kandydata, kopię dyplomu doktorskiego (wszystkie dokumenty w języku angielskim) oraz pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na ww. stypendium (dokument w języku polskim).

Application Guidelines for FY 2017
APPLICATION FORM FOR JSPS POSTDOCTORAL FELLOWSHIP FOR RESEARCH IN JAPAN