OGŁOSZENIE o planowanym zbyciu przez POLSKĄ AKADEMIĘ NAUK w Warszawie udziałów Spółki WDN PAN Sp. z o.o. we Wrocławiu