Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2018

Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej mają przyjemność zaprosić młodych naukowców do udziału w konkursie Visegrad Group Academies Young Researcher Award 2018. Dziedzina tegorocznego konkursu to: historia średniowieczna.

Polski zwycięzca wraz z laureatami z Czech, Słowacji i Węgier weźmie udział w najbliższym Forum Akademii Nauk V4, które odbędzie się w dniach 11-13 września 2018 r. w Liblicach (Republika Czeska), gdzie w obecności przedstawicieli czterech partnerskich Akademii będzie miał możliwość krótkiej prezentacji swoich osiągnięć. Dodatkową nagrodą będzie sfinansowanie udziału w dowolnie wybranej europejskiej konferencji naukowej.

V4logo

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Zgłoszenia w formie wypełnionego formularza wraz z wymaganymi załącznikami prosimy nadsyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres Biura Współpracy z Zagranicą PAN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: Renata.Kuskowska@pan.pl .

Załączniki:

1) Formularz aplikacyjny

2) Regulamin