UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Publiczna prezentacja założeń projektu pod tytułem „Cyfryzacja procesów back-office w Polskiej Akademii Nauk "

1 października 2018

 Polska Akademia Nauk zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem " Cyfryzacja procesów back-office w Polskiej Akademii Nauk ".

Prezentacja odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku o g. 11.00 w siedzibie Polskiej Akademii Nauk, pl. Defilad 1 w Warszawie (Sala Konferencyjna, 2604).
Projekt będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 (PO PC), , II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie chęci udziału w terminie do 15 października 2018 roku, na adres e-mail: kancelaria@pan.pl (podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu wraz z danymi instytucji, którą Państwo reprezentują /jeżeli dotyczy/).

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail, podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Przebieg prezentacji, zgodnie z instrukcją stosowania kryterium formalnego „Publiczna prezentacja założeń projektu”, utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

17 października 2018

Protokół z publicznej prezentacji