UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers FY2019 (Standard Program) Długoterminowe stypendia badawcze JSPS

Japońskie Towarzystwo Popierania Nauki (Japan Society for the Promotion of Science – JSPS) wystąpiło do PAN z propozycją skierowania do Japonii młodych uczonych na fundowane przez JSPS długoterminowe (trwające 12-24 miesięcy) stypendia badawcze – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2019.

Oferta dotyczy naukowców, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 2 kwietnia 2013 r. (o stypendia nie mogą ubiegać się osoby, które skorzystały już  z pobytu trwającego powyżej 12 miesięcy w ramach JSPS Postdoctoral Fellowship Program). Strona japońska zaoferowała w 2019 r. dwa miejsca w ww. programie.

Kandydaci ubiegający się o JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers 2019 powinni planować rozpoczęcie pobytu w Japonii w okresie od 1 września do 30 listopada 2019 roku.

Jednym z warunków akceptacji pobytu badawczego w Japonii jest tzw. ‘nominacja‘ Polskiej Akademii Nauk. W związku z tym zgłoszenia prosimy składać w Biurze Współpracy z Zagranicą PAN (wyłącznie drogą elektroniczną  na adres: bwz@pan.pl) w terminie do 10 kwietnia 2019 roku. Dokumentacja powinna zawierać: formularz, list akceptujący (zaproszenie) od przyszłego japońskiego gospodarza wizyty, list rekomendacyjny od aktualnego opiekuna naukowego/przełożonego kandydata, kopię dyplomu doktorskiego (wszystkie dokumenty w języku angielskim) oraz pismo z placówki macierzystej kierujące kandydata na ww. stypendium (dokument w języku polskim w osobnym pliku).