UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Nabór zgłoszeń do nagrody Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Zgodnie z Porozumieniem o nagrodach Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy (NANU) za wybitne osiągnięcia naukowe w wyniku prowadzonych wspólnych badań naukowych przez uczonych obu krajów Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński i Prezydent NANU prof. Borys Paton ogłaszają konkurs na wspólną nagrodę obu Akademii za najlepsze wyniki osiągnięte przez uczonych PAN i NANU podczas wspólnych badań.


pol ua academylogos

Na tegoroczny konkurs mogą być zgłoszone prace lub serie prac o wspólnej tematyce, które zostały wykonane przez zespół uczonych z placówek obu Akademii w okresie ostatnich pięciu lat. W poszczególnych zgłoszeniach liczba naukowców realizujących wspólne badania nie powinna przekraczać pięciu z każdej strony. Prawo do zgłaszania prac na konkurs posiadają jednostki naukowe obu Akademii oraz członkowie Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Zgłoszenia na konkurs (wyłącznie na dysku CD lub na nośnikach pendrive w formacie pdf.) z dopiskiem „Wspólna nagroda PAN i NANU" powinny być kierowane jednocześnie: przez stronę polską do Biura Współpracy z Zagranicą PAN (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa), zaś przez stronę ukraińską do Biura Współpracy z Zagranicą NANU (ul. Wołodymyrska 54, 01601 Kijów). Wnioski w trzech egzemplarzach powinny zawierać:

  • umotywowaną opinię naukową o pracy, w tym ocenę wyników wspólnych badań, ich znaczenie dla nauki i praktyki;
  • dane dotyczące każdego z autorów wspólnej pracy naukowej – formularz (PDFWord);
  • kopie prac naukowych, dokumentację techniczną i inne materiały świadczące o znaczeniu osiągniętych wyników;
  • informacje o zagranicznej placówce-partnerze i warunkach współpracy.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 31 sierpnia 2019 roku.