UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Raport SAPEA “Making sense of science for policy under conditions of complexity and uncertainty”

Konsorcjum SAPEA (“Science Advice for Policy by European Academies”) opublikowało raport, będący wynikiem pracy międzynarodowej grupy ekspertów, wyznaczonych przez akademie nauk, zrzeszone w pięciu organizacjach europejskich: Academia Europaea, ALLEA, EASAC, Euro-CASE, and FEAM.

Autorzy raportu podkreślają, że najbardziej palące problemy w skali światowej, takie jak: zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, kryzysy ekonomiczne oraz cyfrowa transformacja społeczeństw, są bardzo złożone a wiedza naukowa we wspomnianych obszarach bywa kontestowana. Siła doradztwa naukowego polega na tym, że prezentowane dowody naukowe są wiarygodne, były przedmiotem skrupulatnych badań, analiz i debat. Relacje między doradcami naukowymi a politykami powinny opierać się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu wspólnych wartości. Wyniki raportu będą podstawą dalszych działań prowadzonych przez Grupę Głównych Doradców Naukowych Komisji Europejskiej.

Pełny tekst raportu oraz jego streszczenie są dostępne na stronie SAPEA https://www.sapea.info/topics/making-sense-of-science/