Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. Stanisława Kulczyńskiego sp. z o.o. w likwidacji dalej Spółka” ogłasza nabór na LIKWIDATORA SPÓŁKI