Zakażenia bakteryjne Escherichia coli

foto bakt coliW imieniu Wydziału Nauk Medycznych PAN polecam doskonały artkuł poglądowy dr hab. n. med. Beaty Sobieszczańskiej na bardzo aktualny (palący) temat zakażeń złośliwymi szczepami pałeczki okrężnicy. 

Autorka jest jedną z najbardziej doświadczonych znawczyń opisanego problemu. Mam nadzieję, że załączony artykuł pomoże lekarzom oraz innym zainteresowanym osobom w podejmowaniu optymalnych środków profilaktycznych i leczniczych, a także przyczyni się do upowszechnienia wiedzy na temat zakażeń bakteryjnych u człowieka.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN

Prof. Jacek Zaremba

 

• Aneks do artykułu na temat groźnej epidemii w Niemczech