Jak poprawić zdrowie Polaków? Najnowsze Rekomendacje Dotyczące Interwencji Populacyjnych w Chorobach Serca i Naczyń

Jak poprawić zdrowie Polaków? Najnowsze Rekomendacje Dotyczące Interwencji Populacyjnych w Chorobach Serca i Naczyń. - Konferencja zorganizowana przez Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 2 lipca 2012.

Wykład roku wygłosił Profesor Torben Jorgensen (Kopenhaga). Za zgodą Profesora T. Jorgensena zamieszczamy bardzo interesujące materiały ilustracyjne przedstawione podczas wykładu (w języku angielskim).
Poprzednio wprowadziliśmy na tę stronę wykład Profesora Opolskiego, Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii, który na tej samej konferencji przedstawił stan kardiologii w Polsce.

W imieniu Komitetu Zdrowia Publicznego PAN i Wydziału Nauk Medycznych PAN zachęcamy wszystkich zainteresowanych poprawą stanu swego zdrowia i podejmowaniem działań na rzecz wydłużenia swego życia do zapoznania się z informacjami załączonymi w obu wykładach.

Dr hab. Tomasz Zdrojewski – Przewodniczący Komitetu Zdrowia Publicznego PAN
Prof. dr hab. Jacek Zaremba – Dziekan Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Jak poprawić zdrowie Polaków? Najnowsze Rekomendacje Dotyczące Interwencji Populacyjnych w Chorobach Serca i Naczyń