Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN

25-314 Kielce, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
tel./fax (+48 41) 342 45 04
e-mail: zbigwes@eden.tu.kielce.pl
http://www.tu.kielce.pl