Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52
tel. (0-22) 343 20 00 centrala, fax (0-22) 343 33 33
e-mail: sekn@ichf.edu.pl
http://www.ichf.edu.pl