Komitet Botaniki PAN

Adres do korespondencji:
Zakład Taksonomii Roślin, Wydział Biologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań,
tel. +48 61 829 5550; +48 61 829 56 89; fax: 61/ 829 56 36,
bogjack@amu.edu.pl
http: www.kbpan.home.amu.edu.pl

Zakres działania:
Komitet swym zakresem działania obejmuje wszystkie aspekty botaniki oraz nauk pokrewnych i ich praktycznych zastosowań.
Komitet został powołany w 1952 r.


Prezydium
przewodniczący:
1. prof. dr hab. Bogdan JACKOWIAK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 61/829-55-50, 61/829-56-89, fax: 61/829-56-36, bogjack@amu.edu.pl
honorowy przewodniczący:
2. prof. dr hab. Tomasz WODZICKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
zastępcy przewodniczącego:
3. prof. dr hab. Barbara GODZIK – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków,
4. prof. dr hab. Dariusz SZLACHETKO – Uniwersytet Gdański, Gdańsk
członkowie Prezydium:
5. dr hab. Emilia BRZOSKO – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
6. prof. dr hab. Zbigniew MIREK – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków
7. prof. dr hab. Elżbieta ROMANOWSKA – Instytut Botaniki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
sekretarz:
8. dr hab. Barbara TOKARSKA-GUZIK – Uniwersytet Śląski, Katowice, tel.32/200-94-79, barbara.tokarska-guzik@us.edu.pl

Członkowie Komitetu:.
9. prof. dr hab. Adam BORATYŃSKI – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
10. prof. dr hab. Bożenna CZARNECKA – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
11. czł. rzecz. PAN prof. dr hab. Jerzy FABISZEWSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
12. prof. dr hab. Wiesław FAŁTYNOWICZ – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
13. prof. dr hab. Ludwik FREY – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków
14. prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
15. dr hab. Mirosława KUPRYJANOWICZ – Uniwersytet w Białymstoku, Białystok
16. prof. dr hab. Karol LATOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
17. prof. dr hab. Stefania LOSTER – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
18. prof. dr hab. Maria ŁAWRYNOWICZ – Uniwersytet Łódzki, Łódź
19. prof. dr hab. Zbigniew MISZALSKI – Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN, Kraków
20. prof. dr hab. Wiesław MUŁENKO – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
21. czł. koresp. PAN Jacek OLEKSYN – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
22. prof. dr hab. Agnieszka POPIELA – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
23. prof. dr hab. Jerzy PUCHALSKI – Ogród Botaniczny, Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej PAN, Warszawa
24. prof. dr hab. Małgorzata STPICZYŃSKA – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin
25. prof. dr hab. Konrad Marceli WOŁOWSKI – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków
26. prof. dr hab. Adam ZAJĄC – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
27. prof. dr hab. Maria ZAJĄC – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
28. czł. rzecz. PAN Kazimierz ZARZYCKI – Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN, Kraków
29. prof. dr hab. Bogdan ZEMANEK – Uniwersytet Jagielloński, Kraków
30. prof. dr hab. Waldemar Antoni ŻUKOWSKI – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Struktura:
Komisja Wyborcza – przewodniczący: prof. dr hab. Adam Boratyński
członkowie: prof. dr hab. B. Godzik, prof. dr hab. E. Romanowska, dr hab. B. Tokarska-Guzik


Wydawnictwo: Komitet nie posiada własnego wydawnictwa.