Komitety Narodowe przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki
Komitet Historii Nauki i Techniki pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Kalina Hanna Bartnicka.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stałym Komitetem Lingwistów
Komitet Językoznawstwa pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stałym Komitetem Lingwistów.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych
Komitet Nauk Etnologicznych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Antropologicznych i Etnologicznych.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki – Sekcja Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki
Komitet Nauk Filozoficznych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Historii i Filozofii Nauki – Sekcja Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Jacek Paśniczek.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Komisją Numizmatyczną
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych
Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy
Komitet Nauk Historycznych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z: Międzynarodową Komisją Historii Wojskowej, Międzynarodową Komisją Numizmatyczną, Międzynarodową Komisją Studiów Słowiańskich, Międzynarodowym Komitetem Historii II Wojny Światowej, Międzynarodowym Komitetem Nauk Historycznych, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Współczesnej Historii Europy.
Wykonawca zadań – Prezydium Komitetu.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Bizantologicznych
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Badań Bizantologicznych.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Maciej Salamon.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki
Komitet Nauk o Sztuce pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Historii Sztuki.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Juliusz A. Chrościcki.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pra- i Protohistorycznych
Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Pra- i Protohistorycznych.
Wykonawca zadań – Prezydium Komitetu.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Karnego
Komitet Nauk Prawnych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Prawa Karnego.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Leszek Kubicki.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów
Komitet Słowianoznawstwa pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodowym Komitetem Slawistów.
Wykonawca zadań – prof. dr hab. Małgorzata Korytkowska.


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Akademicką (IAU)
Adres do korespondencji:
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, tel. 0-22/620-33-56, 0-22/656-64-30

Zakres działania:
Koordynacja udziału jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk w projektach badawczych Internationale Academic Union (UAI) w filologii, archeologii, historii, naukach moralnych, politycznych i społecznych oraz nominowanie delegatów uczestniczących w Zgromadzeniach Ogólnych UAI.

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Elżbieta Witkowska-Zaremba, Instytut Sztuki PAN, Warszawa
tel. 22/ 50-48-218, 22/50-48-269
e-mail: elzbieta.witkowska-zaremba@ispan.pl

Członkowie:
prof. dr hab. Karol Myśliwiec, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa
prof. dr hab. Mikołaj Olszewski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
dr Michał Rzepiela, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków