Komitety Narodowe przy Wydziale V Nauk Medycznych

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicznych (IUPS)
Adres do korespondencji:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Fizjologii,
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, tel. 12 422 20 14,
e-mail: mppawlik@cyf-kr.edu.pl
Zakres działania:
Koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego z International Union on Physiological Sciences (IUPS), międzynarodowej unii naukowej ICSU dążącej do rozwoju nauk fizjologicznych, upowszechniania osiągnięć fizjologii, rozwijania badań w dziedzinie fizjologii oraz do organizowania międzynarodowych kongresów (co 4 lata) i innych spotkań sprzyjających postępowi w fizjologii.
Osoba odpowiedzialna za współpracę z międzynarodową organizacją naukową:
Prof. dr hab. Wiesław Pawlik
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Fizjologii,
ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, tel. 12 422 20 14,
e-mail: mppawlik@cyf-kr.edu.pl
Komitet Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Fizjologicznych (IUPS).


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS)
Adres do korespondencji:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Żywienia Człowieka,
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tel. 22 593 71 23,
e-mail: anna_gronowska_senger@sggw.pl
Zakres działania:
Koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego z International Union of Nutritional Science (IUNS), międzynarodowej unii naukowej ICSU mającej na celu wspieranie współdziałania międzynarodowego w badaniu procesów żywieniowych, zachęcanie do badań i wymiany informacji w dziedzinie nauk o żywieniu poprzez organizację kongresów i konferencji oraz publikację wyników badawczych.
Osoba odpowiedzialna za współpracę z międzynarodową organizacją naukową:
Prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Katedra Żywienia Człowieka,
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa, tel. 22 593 71 23,
e-mail: anna_gronowska_senger@sggw.pl
Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Żywieniowych (IUNS).

Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą do spraw Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych (ICLAS)
Adres do korespondencji:
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, tel. 61 65 79 231,
e-mail: natalia.rozwadowsk@igcz.poznan.pl 
Zakres działania:
koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego z International Council for Laboratory Animal Science (ICLAS), międzynarodową, działającą w ramach ICSU pozarządową organizacją, rozwijającą współpracę międzynarodową w obszarze wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych, w szczególności wspierającą monitorowanie jakości i pochodzenia zwierząt laboratoryjnych orz przestrzeganie zasad etyki w ich wykorzystywaniu w badaniach.
Osoba odpowiedzialna za współpracę z międzynarodową organizacją naukową:
Dr Natalia Rozwadowska
Instytut Genetyki Człowieka PAN,
ul. Strzeszyńska 32, 60-479 Poznań, tel. 61 65 79 231,
e-mail: natalia.rozwadowsk@igcz.poznan.pl
Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzynarodową Radą do spraw Wiedzy o Zwierzętach Laboratoryjnych (ICLAS).


Komitet Narodowy do spraw Współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych (IAMP)
Adres do korespondencji:
Wydział I Lekarski, Katedra Medycyny Społecznej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: jmarcin@ump.edu.pl
Zakres działania:
Koordynacja współdziałania polskiego środowiska naukowego głównie w zakresie organizowania i wspierania pomocy medycznej i naukowo-medycznej dla krajów rozwijających się.
Osoba odpowiedzialna za współpracę z międzynarodową organizacją naukową:
Prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski
Wydział I Lekarski
Katedra Medycyny Społecznej
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Tel. 61/ 854 73 89; jmarcin@ump.edu.pl

Komitet Zdrowia Publicznego pełni funkcję Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Międzyakademijnym Panelem do spraw Medycznych (IAMP).