Stanowisko Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyjęte podczas Zebrania Plenarnego Wydziału w dniu 17 listopada 2016 r.

Wydawnictwo Sejmowe wstrzymało dystrybucję wydanych przez siebie trzech książek naukowych. Dotyczą one demokracji, konsekwencji wyborów oraz konsekwencji podziału władzy. Jest to przejaw cenzury, której zakazuje art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


Posłanie książek do magazynu, zamiast do czytelników,  jest aktem niedopuszczalnym z punktu widzenia zasad uznawanych w środowisku akademickim. Oznacza to pojawienie się zjawiska nie występującego w Polsce od czasu przemian, którym początek dał rok 1989 r. W dodatku czyni to wydawnictwo oficjalne, objęte patronatem Sejmu.  
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk stanowczo protestuje przeciw takim praktykom.