Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN organizuje konferencję poświęconą refleksji nad miejscem dorobku badawczego Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej (call for papers)

3 maja 2016 r. zmarł prof. dr hab. Janusz Tazbir, członek PAN i PAU. Był jednym z najwybitniejszych humanistów polskich XX w., historykiem specjalizującym się w dziejach kultury polskiej oraz problematyce wyznaniowej czasów nowożytnych.


Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, we współpracy z Polską Akademią Nauk i Polską Akademią Umiejętności, organizuje konferencję naukową poświęconą refleksji nad miejscem dorobku badawczego Janusza Tazbira na tle humanistyki polskiej.
W związku z tym prosimy o zgłaszanie propozycji referatów dotyczących następujących obszarów badań uprawianych przez Janusza Tazbira:
- stosunki wyznaniowe i religijne w Polsce XVI-XVII w.
- religia w kulturze i życiu codziennym społeczeństwa nowożytnego
- tolerancja i nietolerancja wyznaniowa w epoce nowożytnej
- rola piśmiennictwa w rozwoju kultury polskiej od XVI do XIX w.
- obyczaje i ich przemiany w dziejach kultury polskiej od XVI do XIX w.

Konferencja zaplanowana została na 13 listopada 2017 r. w Instytucie Historii PAN w Warszawie.
Propozycje tematów referatów prosimy nadsyłać do 30 czerwca 2017 r. pocztą na adres: Wojciech Kriegseisen, IH PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, 00-272 Warszawa lub mailem: wkriegseisen@ihpan.edu.pl
Referentom przyjeżdżającym do Warszawy zapewniamy nocleg i zwrot kosztów przejazdu.