Dr Teodozja Rzeuska Dyrektorem Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

Z dniem 1 września 2015 r. stanowisko Dyrektora Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN objęła dr Teodozja Rzeuska, wieloletni pracownik Instytutu. Na stanowisko wicedyrektora ds. naukowych Instytutu został powołany dr Henryk Meyza.
Dr T. Rzeuska specjalizuje się w dziejach społeczeństwa egipskiego przełomu III i II tysiąclecia p.n.e., badając życie codzienne oraz zwyczaje pogrzebowe, kontakty handlowe z Bliskim Wschodem, ceramikę egipską, głównie Starego i Średniego Państwa.