Kontakt

Komisja do spraw etyki w nauce
Polska Akademia Nauk
Pałac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

telefon: 22 182 61 15
fax: 22 182 70 50
e-mail: kewn@pan.pl