Kontakt

Polska Akademia Nauk

Pałac Kultury i Nauki

pl. Defilad 1

00-901 Warszawa

skrytka pocztowa 24

tel. +48 (22) 182-60-00

fax +48 (22) 182-70-50

NIP: 525-15-75-083

akademia@pan.pl