UWAGA! Strona archiwalna. Od 21 grudnia 2020 r. nowe treści publikujemy w serwisie bip.pan.pl

Wybory członków krajowych Polskiej Akademii Nauk w 2019 roku

Prezydium Polskiej Akademii Nauk na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. podjęło Uchwałę Nr 30/2019 o przeprowadzeniu wyboru nowych członków krajowych na 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r.

Kandydatury na członków krajowych Akademii zgłaszane są formie pisemnej, zgodnie z Ustawą o PAN, do Prezesa Polskiej Akademii Nauk w terminie do dnia 31 lipca 2019 r., na adres: 00-901 Warszawa, Pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki (w przypadku zgłoszenia drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie dokumenty związane z wyborami członków Akademii dostępne są za pośrednictwem następujących linków:

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań Wydziałów PAN wobec kandydatów na członków korespondentów PAN dostępne są na stronach Wydziałów Akademii.