Mobilność

Każdego roku Polska Akademia Nauk dofinansowuje mobilność polskich badaczy za granicą oraz zagranicznych badaczy w Polsce. Takie dofinansowanie otrzymać można w ramach wymiany osobowej realizowanej we współpracy bilateralnej lub w ramach programu wizyt studyjnych.

Akademia współfinansuje także wyjazdy na posiedzenia organów statutowych międzynarodowych organizacji naukowych. Od 2017 r. Polska Akademia Nauk oferuje także stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIASt). A od 2020 roku ruszy program PASIFIC oferujący 50 stanowisk typu post-doc dla naukowców z zagranicy pragnących realizować badania w instytutach PAN.

Współpraca międzynarodowa w liczbach:

 mobilnosc-coop2.jpg