Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN przyznawane są za wybitne i twórcze prace naukowe opublikowane nie wcześniej niż w ciągu 4 lat poprzedzających przyznanie nagrody. Nagrody przyznaje zebranie plenarne Wydziału w głosowaniu tajnym, biorąc pod uwagę rekomendacje komisji poszczególnych nagród, w skład których wchodzą głównie członkowie Wydziału. Wydział I PAN przyznaje nagrody w piętnastu dyscyplinach, każda z nagród przyznawana jest raz na trzy lata. Kalendarz przyznawania nagród uchwalany jest na początku każdej kadencji przez zebranie plenarne Wydziału.

W ramach Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN mogą być przyznawane nagrody naukowe w niżej wymienionych dyscyplinach:

 • archeologii im. Erazma Majewskiego
 • demografii
 • ekonomii im. Fryderyka Skarbka
 • filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego
 • historii im. Joachima Lelewela
 • historii kultury
 • historii sztuki
 • literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera
 • językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha
 • nauk politycznych
 • orientalistyki
 • pedagogiki im. Władysława Spasowskiego
 • prawa im. Leona Petrażyckiegio
 • psychologii im. Władysława Witwickiego
 • socjologii im. Ludwika Krzywickiego

W 2022 roku zostaną przyznane nagrody naukowe Wydziału I w następujących dyscyplinach:

 • ekonomia im. Fryderyka Skarbka
 • filozofia im. Tadeusza Kotarbińskiego
 • historia sztuki
 • psychologia im. Władysława Witwickiego
 • socjologia im. Ludwika Krzywickiego
 • historia kultury

Składanie wniosków o nagrody naukowe Wydziału I PAN

Kandydatów do nagród naukowych Wydziału I PAN mogą zgłaszać: prezydia komitetów naukowych przy Wydziale I PAN oraz rady naukowe instytutów Wydziału I PAN. Do wniosku o nagrodę należy dołączyć uzasadnienie, egzemplarz pracy oraz przynajmniej jedną recenzję pracy zgłaszanej do nagrody, a także dane personalne autora i informacje o miejscu zatrudnienia.
Wnioski należy składać do dnia 15 września każdego roku w wersji papierowej w Wydziale I PAN (Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa).

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania nagród naukowych Wydziału I PAN
Formularz wniosku o przyznanie nagrody naukowej Wydziału I PAN
Składy komisji nagród naukowych Wydziału I PAN