Oddziały

Oddziały Akademii funkcjonują w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Poznaniu i we Wrocławiu. Oddziały realizują zadania Akademii w regionie oraz pełnią funkcje integracyjne działalności naukowej regionu, w szczególności w zakresie wspierania lub prowadzenia prac naukowych o istotnym znaczeniu dla gospodarki i kultury narodowej, a także inicjowania i prowadzenia międzynarodowej współpracy naukowej z regionami państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z innymi krajami sąsiadującymi z Polską.

Oddziały organizują konferencje i sesje naukowe, prowadzą działalność wydawniczą i popularyzatorską, utrzymują kontakty z zagranicznymi instytucjami naukowymi. W każdym oddziale pracują członkowie krajowi PAN, mieszkający na danym terenie. Najmłodszym oddziałem, który rozpoczął działalność w 2015 r. jest Oddział w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie.

Oddziały Polskiej Akademii Nauk: