Wybory Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-2018

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłosił nabór kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-2018.

Podczas 127. Sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 11 grudnia 2014 r. wybrano skład Komisji do spraw etyki w  nauce na kadencję 2015-2018.

Zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  28 października 2010 r. w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania ((Dz. U. Nr 215 poz. 1413), Prezes Akademii ogłosił 10 września 2014 r. nabór kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2015-2018. Kandydatów mogły zgłaszać, do 31 października 2014 r.  wszystkie podmioty działające na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.
Zgłoszono dziewiętnaścioro kandydatów: 17 mężczyzn i dwie kobiety.
Kandydatów zgłosiło jedenaście podmiotów:
KRASP                                                         - 2
Prezydium PAN                                             - 7
Rada Główna Instytutów Badawczych             - 4
Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów  - 1
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG            - 1
Komitet Nauk Filozoficznych PAN                    - 1
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki             - 1
Instytut Matki i Dziecka                                 - 1
Komitet Psychologii PAN                                - 1
Komitet Nauk Orientalistycznych PAN             - 1
Akademia Młodych Uczonych                         - 2

Różnica w liczbach wynika z tego, że trzy kandydatury były zgłoszone przez dwa podmioty. Wśród osób zgłoszonych przez Prezydium PAN byli nie tylko członkowie Akademii.
Kandydaci reprezentowali następujące dyscypliny:
Prawo                            1
Filozofia                         2
Filologia                         2
Chemia                          1
Fizyka                            1
Matematyka                   1    
Informatyka                   1
Inżynieria materiałowa    1
Medycyna                       4
Psychologia                    1
Biologia                          2
Nauki leśne                    1
Geologia                        1
W głosowaniu tajnym najwięcej głosów i tym samym członkami Komisji do spraw etyki w  nauce na kadencję 2015-2018 zostali:
Prof. Andrzej Zoll
Prof. Maciej W. Grabski
Prof. Andrzej Białynicki-Birula
Prof. Piotr Węgleński
Prof. Andrzej Górski
Prof. Osman Achmatowicz
Prof. Janusz Limon
Prof. Franciszek Ziejka
Prof. Tadeusz Luty.