Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022

Prezes Polskiej Akademii Nauk ogłosił rozpoczęcie naboru kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022. Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na członków Komisji do spraw etyki w nauce znajdują się w ogłoszeniu.

Ogłoszenie w formacie PDF