Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na sesji w dniu 6 grudnia 2018 r. wybrało członków Komisji do spraw etyki w nauce na kadencję 2019-2022