Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt)

Polski Instytut Studiów Zaawansowanych (PIASt) za cel stawia sobie wspieranie rozwoju wiedzy i innowacji oraz promocję postępu naukowego w Polsce. W szczególności koncentruje się na realizacji różnorodnych projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, pozostając jednocześnie otwartym na realizację projektów przekrojowych w ujęciu interdyscyplinarnym. Umożliwia wymianę naukową i intelektualną oraz stwarza warunki do powstania międzynarodowej i interdyscyplinarnej wspólnoty badaczy, którzy przyjeżdżając do Polski mogą kontynuować własne projekty oraz dyskutować i wymieniać poglądy z innymi ekspertami w swojej dziedzinie.

www.piast.pan.pl