Pozawydziałowe

Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN

uprawiane dyscypliny: budowa i eksploatacja maszyn
kierunki działalności: inżynieria powierzchni • inżynieria materiałowa • tribologia • automatyka i robotyka • technika laserowa

http://www.tu.kielce.pl

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

uprawiane dyscypliny: biologia molekularna i komórkowa
kierunki działalności: prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych takich jak choroba Alzheimera czy Parkinsona, odporności na antybiotyki, immunologii i naprawy genomu) • wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki i popularyzacja nowoczesnej medycyny i biologii molekularnej

http://www.iimcb.gov.pl