Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 marca 2019 roku