Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 marca 2019 r.