Zawiadomienie o wyborze dyrektora jednostki pomocniczej Polska Akademia Nauk Stacja Naukowa w Wiedniu

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński w oparciu wyniki postępowania konkursowego i rekomendacje Członków Komisji Konkursowej  podjął decyzję o wyborze dra hab. Arkadiusza Radwana  na stanowisko dyrektora jednostki pomocniczej PAN Stacji Naukowej w Wiedniu na najbliższą 4-letnią kadencję.